Assault Team/sh

From Heroes & Generals Wiki
Jump to: navigation, search
IDENTIFIKACIJA JURIŠNIH TIMOVA
Prijatelj
AssaultTeam Infantry friendly.jpg
Neprijatelj
AssaultTeam Infantry enemy.jpg
Igrač
AssaultTeam Infantry player.jpg
Delegat
AssaultTeam Infantry delegate.jpg

Jurišni timovi su najmanje grupe igrača u igri. Kreiranje i pridruživanje jurišnom timu je najjednostavniji način da prijatelji igraju zajedno.

Samo jurišni timovi mogu izvršavati napade, a strateška komanda se koristi za logistiku. Rezervne Jedinice (vojnici i oklopna vozila) su dodijeljeni direktno jurišnom timu koji se nalazi u bitci. Jurišni tim ima limit ovisno o njegovom tipu.

Jurišni timovi su kategorizirani u striktne tipove koje daju pristup drugačijim specijalizacijama dopuštajući korištenje specijalnog naoružanja i vozila. Kada je jurišni tim napadnut, svi se saveznički igrači mogu pridružiti bitci. Ali treba da imaju vojnika koji odgovara specijalizaciji jurišnog tima.


Pridruživanje Jurišnom Timu[edit | edit source]

Kad se igrač pridruži bitci on se dodijeljuje jurišnom timu koji izvršava misiju. Tad igrač može da odabere klasu vojnika kojom će igrati od mogućih slotova za vojnike koji su diktirani tipom jurišnog tima. Ako posjeduje vojnika koji odgovara bilo kojem slotu of (npr. mitraljezac) on može da odabere svog vlastitog vojnika umjesto već zadanog.

Kreiranje Jurišnog Tima[edit | edit source]

Svi igrači mogu da kreiraju svoj vlastiti jurišni tim pod uslovom da za to imaju potrebna sredstva. Jurišni tim 'je pod formacijom' (neaktivan) sve dok ne primi potrebne vojne resurse od komande. Novi jurišni timovi su raspoređeni blizu glavnog grada frakcije.

Kretanje Jurišnog Tima[edit | edit source]

Kopneno bazirani jurišni timovi se kreću po bojnom polju na mapi kampanje prateći linije opskrbe. Zračno-desantni jurišni timovi se mogu kretati samo od aerodroma do aerodroma ali sa mnogo više brzine i po direktnoj liniji.

Napad[edit | edit source]

Kopneni jurišni timovi napadaju tako što se kreću prema bojištu i iniciraju napad. Zračno-desantni jurišni timovi mogu napasti bilo koji vidljiv neprijateljski jurišni tim/transport unutar svog dometa.

Delegacija Jurišnih Timova[edit | edit source]

Možete dopustiti ostalim igračima da kontrolišu vaše jusrišne timove kad niste prijavljeni tako što će te delegirati komandu jurišnog tima. Ako vam je dopuštena komanda jurišnog tima drugog igrača, taj tim će se pojaviti u vašoj listi jurišnih timova označen posebnom bojom.

Ikona Jurišnog Tima[edit | edit source]

AssaultTeam Icon.jpg

Ikona prikazuje nekoliko karakteristika jurišnog tima.

  • Simbol tipa: Pokazuje tip jurišnog tima.
  • Veličina: Veličina jurišnog tima određuje broj igrača koji se mogu pridružiti jurišnom timu u borbi. Dovoljno je prostora za 1 veličinu ** ili 2 veličinu * na svakoj Pristupnoj Tački.
  • Snaga: Trenutna snaga Jurišnog Tima. Pješadijski jusrišni timovi se broje po vojnicima a oklopna vozila/zrakoplovi se broje po borbenim vozilima.
  • Oznaka: Ovo je pojednostavljena verzija oznake jurišnog tima.
  • Skraćenica: Kratko ime jurišnog tima.
  • Nivo: Trenutni nivo (0-4) jurišnog tima. Nivoi se dobivaju kroz borbu.


Napredak Jurišnog Tima[edit | edit source]

Jurišni timovi se mogu unaprijediti kako bi dobili pristup naprednom oružju i vozilima.

NAPREDAK JURIŠNOG TIMA
AssaultTeamProgression.jpg
AssaultTeamProgression2.jpg


Armija[edit | edit source]

Garda[edit | edit source]

AssaultTeam Guard.jpg Garda je najmanja moguća jedinca. Sastoji se samo od strijelaca i korisna je u odbrambenim zadacima.
PJEŠADIJA
Level 0
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Small
Army Resources

Reserve Infantry.jpg 32 Infantrymen

Soldier Slots

3 Riflemen

Vehicle SlotsPješadija[edit | edit source]

AssaultTeam Infantry.jpg Pješadija su vojnici koji su specifično obučavani za angažovanje u borbi protiv neprijatelja. Kao najstarija grana vojske, pješadija je oslonac vojske.

Pješadijski vojnici se razlikuju od vojnika specijalizovanih za borbu tenkovima ili zrakoplovima, ali osnovne pješadijske vještine su osnova za obuku bilo kojeg vojnika. Očekiva se služba u pomoćnom pješaštvu od svih vojnika bilo koje vojne grane (npr. patrola i osiguravanje) kad je to potrebno. Pješadija se može kretati u terenu po kojem se ne mogu kretati vozila i tenkovi.

PJEŠADIJA
Level 0
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Large
Army Resources

Reserve Infantry.jpg 75 Infantrymen

Soldier Slots

5 Riflemen
1 Machinegunners

Vehicle SlotsMotorizovana Garda[edit | edit source]

AssaultTeam MotorizedGuard.jpg Garda je najmanja moguća jedinca. Sastoji se samo od strijelaca i korisna je u odbrambenim zadacima. Dodavanjem nekoliko motocikala dopušta gardi kontrolu nad većim područjem.
MOTORIZOVANA GARDA
Level 1
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Small
Army Resources

Reserve Infantry.jpg 32 Infantrymen
Reserve Motorcycles.jpg 16 Motorcycles

Soldier Slots

3 Riflemen

Vehicle Slots

2 Motorcycles


Protiv-oklopna Pješadija[edit | edit source]

AssaultTeam AntiTankInfantry.png Protiv-oklopna pješadija je jedinica specijalizovana u borbi protiv oklopnih vozila. Uz puške i automatske puške mogu koristiti i protiv-oklopna oružja poput panzerfaust, bazuka i protiv-oklopne mine.
PROTIV-OKLOPNA PJEŠADIJA
Level 1
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Small
Army Resources

Reserve Infantry.jpg 32 Infantrymen

Soldier Slots

2 Anti-Tank Infantry

Vehicle SlotsIzvidnica[edit | edit source]

AssaultTeam Recon.jpg Recon units are small units used to scout ahead of the main force and provide intelligence to the Command groups. When a battle is ongoing some are used to provide sniper cover for the advancing forces. The Recon unit is able to move on enemy occupied battlefields.
RECON
Level 1
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Small
Army Resources

Reserve Recon.jpg 16 Recon

Soldier Slots

2 Snipers

Vehicle SlotsMotorizovana Pješadija[edit | edit source]

AssaultTeam MotorizedInfantry.jpg Dodavanjem vozila jedinici uveliko se povećava njena mobilnost. Vozila su korisna za off-road vožnju ali nemaju oklop što ih čini ranjivim većini oružja.
MOTORIZOVANA PJEŠADIJA
Level 1
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Large
Army Resources

Reserve Infantry.jpg 64 Infantrymen
Reserve AllTerrainVehicles.jpg 24 Terrain Vehicles

Soldier Slots

5 Riflemen
1 Machinegunners

Vehicle Slots

3 Terrain Vehicles


Motorizovana Protiv-oklopna Pješadija[edit | edit source]

AssaultTeam MotorizedAntiTankInfantry.jpg Protiv-oklopna pješadija je jedinica specijalizovana u borbi protiv oklopnih vozila. Uz puške i automatske puške mogu koristiti i protiv-oklopna oružja poput panzerfaust, bazuka i protiv-oklopne mine.
MOTORIZOVANA PROTIV-OKLOPNA PJEŠADIJA
Level 2
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Small
Army Resources

Reserve Infantry.jpg 32 Infantrymen
Reserve AllTerrainVehicles.jpg 16 Terrain Vehicles

Soldier Slots

1 Riflemen
2 Anti-Tank Infantry

Vehicle SlotsMotorizovana Izvidnica[edit | edit source]

AssaultTeam MotorizedRecon.jpg Dodavanjem motocikala izvidnici uvelike se povećava njena mobilnost i domet no motocikli nisu korisni u off-road situacijama.
MOTORIZOVANA IZVIDNICA
Level 2
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Small
Army Resources

Reserve Recon.jpg 16 Recon
Reserve Motorcycles.jpg 8 Motorcycles

Soldier Slots

2 Snipers

Vehicle Slots

2 Motorcycles


Mehanizovana Izvidnica[edit | edit source]

AssaultTeam MechanizedRecon.jpg Dodavanjem oklopnog izvidničkog vozila izvidnici uvelike se povećava njena mobilnost, domet i vatrena moć.
MEHANIZOVANA IZVIDNICA
Level 3
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Small
Army Resources

Reserve Recon.jpg 16 Recon
Reserve InfantryFightingVehicles.jpg 8 Infantry Fighting Vehicles

Soldier Slots

1 Riflemen
2 Snipers

Vehicle Slots

1 Infantry Fighting Vehicle


Mehanizovana Pješadija[edit | edit source]

AssaultTeam MechanizedInfantry.jpg Jurišni tim klasifikovan kao Mehanizovana Pješadija je jedinca specijalizirana u napadu na neprijateljske položaje i odbrambenim zadacima. Mehanizovana pješadija je opskrbljena oklopnim trasnporterima kako bi imali veću brzinu na bojnom polju.

Samo je vođi tima dopušteno spawn-anje oklopnih transportera. Uz obične puške i automatske puške mogu koristiti i mitraljeze.

MEHANIZOVANA PJEŠADIJA
Level 2
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Large
Army Resources

Reserve Infantry.jpg 58 Infantrymen
Reserve ArmouredPersonnelCarriers.jpg 12 Armored Personnel Carriers

Soldier Slots

5 Riflemen
1 Machinegunners

Vehicle Slots

3 Armored Personnel Carriers


Padobranci[edit | edit source]

AssaultTeam Paratrooper.jpg Padobranci su jedinca obučena za zračni desant u borbu koristeći transportne zrakoplove. Mogu se razmijestiti iza neprijateljskih linija i boriti se kao lahka pješadija. Kad su padobranci razmiješteni, oni se ponašaju kao normalna pješadija sve dok se ne vrate u savezničku bazu. Ako se padobranci koriste za poticanje napada na neprijateljsko bojno polje, oni mogu direktno napasti bojno polje čak i ako neprijateljski pložaj diktira bitku tipa Okršaj.
PADOBRANCI
Level 2
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Large
Army Resources

Reserve Paratroopers.jpg 32 Paratroopers
Reserve TransportAircraft.jpg 8 TransportPlanes

Soldier Slots

6 Paratroopers

Vehicle SlotsTenkovi[edit | edit source]

Laki Tenkovi[edit | edit source]

AssaultTeam Armor.jpg Laki Tenkovi su prva klasa jurišnog tima koji imaju pristup oklopnim vozilima/tenkovima. Mogu se se pojaviti sa tenkovima i najčešće se koriste za proboj neprijateljskih linija i borbu protiv neprijateljskih razarača tenkova i motorizovanih jedinica.
LAKI TENKOVI
Level 0
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Large
Army Resources

Reserve Tankcrew.jpg 40 Tank Crew
Reserve Armor.jpg 20 Light Tanks

Soldier Slots

8 Tank Crew

Vehicle Slots

4 TanksTenkovi Srednje Klase[edit | edit source]

AssaultTeam MediumArmor.jpg Tenkovski jurišni tim je najmanja jedinica koja ima pristup oklopnim vozilima. Mogu se pojaviti sa tenkovima i uglavnom se koriste za proboj neprijateljskih linija i za borbu protiv neprijateljskih oklopnih jednica.
TENKOVI SREDNJE KLASE
Level 2
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Large
Army Resources

Reserve Tankcrew.jpg 30 Tank Crew
Reserve MediumArmor.jpg 15 Medium Tanks

Soldier Slots

6 Tank Crew

Vehicle Slots

3 Tanks


Tenkovi Teške Klase[edit | edit source]

AssaultTeam HeavyArmor.jpg Teški tenk klasa jurišnog tima je najača tenkovska jedinica u igri. Mogu se pojaviti sa tenkovima i najčešće se koriste za probijanje neprijateljskih utvrđenih linija i za borbu protiv neprijateljskih razarača tenkova.
TENKOVI TEŠKE KLASE
Level 3
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Large
Army Resources

Reserve Tankcrew.jpg 20 Tank Crew
Reserve HeavyArmor.jpg 10 Heavy Tanks

Soldier Slots

6 Tank Crew

Vehicle Slots

3 Tanks


Razarači Tenkova Srednje Klase[edit | edit source]

AssaultTeam MediumTankDestroyer.jpg Razarači tenkova su tenkovi dizajnirani sa fokusom na topove visokog kalibra. Bore se sa defanzivnih pozicija.
RAZARAČI TENKOVA SREDNJE KLASE
Level 1
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Large
Army Resources

Reserve Tankcrew.jpg 40 Tank Crew
Reserve MediumTankDestroyer.jpg 20 Medium Tankdestroyers

Soldier Slots

6 Tank Crew

Vehicle Slots

3 Tanks


Zračne Snage[edit | edit source]

Borbena Eskadrila[edit | edit source]

AssaultTeam FighterSquadron.jpg Zračne snage su vojnici obučavani za operacije sa borbenim i borbeno-bombarderskim zrakoplovima. Imaju dalek domet i komandiri ih mogu pozvati u svrhu bombardiranja neprijateljskih pozicija i formacija.
BORBENA ESKADRILA
Level 0
Speed {{{Speed}}}
Vision {{{Vision}}}
Size Large
Army Resources

Reserve Fighterpilots.jpg 16 Fighter Pilots
Reserve AttackAircraft.jpg 16 Fighter Planes

Soldier Slots

4 Fighter Pilots

Vehicle Slots

4 Fighter Planes