Grenade Mk II/sk

From Heroes & Generals Wiki
Jump to: navigation, search

Štandartný americký ručný granát - Hoď ho nepriateľovi, počkaj na hlasitý výbuch a zaútoč!

Cena: 7 500 Kreditov 50 Gold

Mk. II


Dam Mk II.png