Karabiner 98 Kurz/pl

From Heroes & Generals Wiki
Jump to: navigation, search
Karabiner 98 kurz
WPN 43.png
Karabiner 98 kurz
Typ Karabin powtarzalny
Specyfikacja
Kaliber 7.92×57 Mauser
Szybkostrzelność 35 pocisków/min
Prędkość wylotowa 900 m/s
Bliska odległość 160 m
Skuteczna odległość 550 m
Maksymalna odległość ? m
Obrażenia 62
Minimalne obrażenia 40
Pojemność magazynka 5 naboi
Czas przeładowania 2.75s

Kar98k (Karabiner 98 kurz) - standardowy karabin żołnierzy niemieckiej piechoty. Duża moc obalająca i wysoka celność, ale z uwagi na konieczność przeładowania po każdym wystrzale - niska szybkostrzelność. Aby odblokować należy nabyć 2 poziom baretki walka z karabinem samopowtarzalnym. Kosztuje 74550 kredytów lub 759 złota i zajmuje standardowo 5 punktów udźwigu (z 50 nabojami).