Ranks/sh

From Heroes & Generals Wiki
Jump to: navigation, search

Svaki lik ima čin dobiven iz njegovog iskustva na bojnom polju. Iskustvo je podijeljeno u dvije kategorije i sabrano kako bi se dobio čin. Dvije kategorije se fokusiraju na 2 različita načina igre; Nivo Borbenog Iskustva (dobiven ubijanjem i preživljavanjem) i Nivo Taktičog Iskustva (dobiven izvršavanjem naredbi, vođenjem tima i preživljavanjem ljudi pod vašom komandom).


Borbeni Činovi[edit | edit source]

Činovi su dodijeljeni likovima u jurišnom timu prema nivou iskustva.

Činovni sistem je malo drugačiji za službe (Oklopne i Zračne jedinice prate drugačiji sistem činova, Njemačka i SAD imaju drugačije činove također).

Sistem je dizajniran kako bi dopustio ostalim igračima da znaju vaš nivo iskustva.

Strateški Čin[edit | edit source]

Strateški činovi su dodijeljeni oficirima u komandi. Baziran je na komandnom nivou u komandnoj strukturi.


Činovi[edit | edit source]

ČINOVI
SAD NJEMAČKA
Nivo Čina ARMY AIR FORCE INFANTRY PANZER LUFTWAFFE
OPĆI OFICIRI
TERENSKI OFICIRI
17
Colonel
Oberst
Oberst
16
Lieutenant Colonel
Oberstleutnant
15
Major
Major
OFICIRI KOMPANIJE
14
Captain
Hauptmann
13
1st Lieutenant
Oberleutnant
Oberleutnant
12
2nd Lieutenant
Leutnant
PODOFICIRI
11
Sergeant Major
Stabsfeldwebel (2)
10
1st Sergeant
Hauptfeldwebel
Hauptwachtmeister
9
Master Sergeant
Oberfeldwebel
8
Technical Sergeant
Feldwebel
7
Staff Sergeant
Unterfeldwebel
Unterfeldwebel
6
Sergeant
Unteroffizier
Unteroffizier
REGRUTI
5
Technician 4th
Stabsgefreiter
4
Senior Corporal (1)
Obergefreiter 6+
3
Corporal
Obergefreiter
2
Technician 5th
Gefreiter
1
Private 1st Class
Oberschütze
0
Private
Private
Schütze
Schütze
Schütze


Note:

  1. Nije postojala oznaka čina za Starijeg Desetara u vojsci SAD-a tijekom drugog svjetskog rata, tako da je iskorištena potpuno izmišljena.
  2. The Hauptfeldwebel (Stariji Vodnik), je bio Stabsfeldwebel (Vodnik) ili Oberfeldwebel (Viši Narednik).

References[edit | edit source]

  • TM-E 30-451 - Plate IV + Plate V