Soldiers/sh

From Heroes & Generals Wiki
Jump to: navigation, search

Kada se kao igrač pridružite igri, bit ćete dodijeljeni jurišnom timu s obzirom na lika koji koristite. Nećete moći da se pridružite bilo kojoj igri ako niste u posjedu lika koji odgovara kriteriji jurišnog tima. Na primjer,ako je vaš aktivni lik tenkista, nećete moći da igrate u bilo kojem jurišnom timu osim tenkovskog jurišnog tima.

Pješadija[edit | edit source]

Pješadija su vojnici koji su specifično obučavani za angažovanje u borbi protiv neprijatelja. Kao najstarija grana vojske, pješadija je oslonac vojske.

Pješadijski vojnici se razlikuju od vojnika specijalizovanih za borbu tenkovima ili zrakoplovima, ali osnovne pješadijske vještine su osnova za obuku bilo kojeg vojnika. Očekiva se služba u pomoćnom pješaštvu od svih vojnika bilo koje vojne grane (npr. patrola i osiguravanje) kad je to potrebno. Pješadija se može kretati u terenu po kojem se ne mogu kretati vozila i tenkovi.

Strijelac[edit | edit source]

SAD NJEMAČKA
Lik US Infantry rifleman German Infantry rifleman
Glavno Oružje M1 Garand Karabin 98k
Pomoćno Oružje Colt M1911 Mauser C96
Specijalno Oružje 4x Grenades Mk II 4x Stielhandgranates 24

Mitraljezac (Non-Game)[edit | edit source]

SAD NJEMAČKA
Lik US Machinegunner German Machinegunner
Glavno Oružje M1919 Browning MG42
Pomoćno Oružje Colt M1911 Mauser C96
Specijalno Oružje 2x Grenades Mk II 2x Stielhandgranates 24

Protiv-Olopna Pješadija (Non-Game)[edit | edit source]

Protiv-oklopna pješadija je jedinica specijalizovana u borbi protiv oklopnih vozila. Uz puške i automatske puške mogu koristiti i protiv-oklopna oružja poput panzerfaust, bazuka i protiv-oklopne mine.

SAD NJEMAČKA
Lik US Anti Tank Infantry German Anti Tank Infantry
Glavno Oružje Bazooka M1A1 Panzerfaust 60
Pomoćno Oružje Colt M1911 Mauser C96
Specijalno Oružje

Izvidnica[edit | edit source]

SAD NJEMAČKA
Lik US Recon German Recon
Glavno Oružje M1903 Springfield Kar98K Scoped
Pomoćno Oružje
Specijalno Oružje

Zračne Snage[edit | edit source]

Zračne snage su padobranci. Oni su laka pješadija koja koristi transportne zrakoplove kako bi se kretala i iz kojih vrše zračni desant.Kada se padobranci spuste iza neprijateljskih linija oni se ponašaju kao normalna pješadija sve dok se ne vrate u savezničku bazu gdje ih mogu pokupiti transportni zrakoplovi.

Padobranac[edit | edit source]

SAD NJEMAČKA
Lik US Paratrooper German Paratrooper
Glavno Oružje Thompson M1A1 MP40
Pomoćno Oružje Colt M1911 Mauser C96
Specijalno Oružje Grenade Mk II Stielhandgranate 24

Oklopna Vozila[edit | edit source]

Oklopna vozila su jedinice opremljene tenkovima i razaračima tenkova. Posada je lako naoružana jer su zaštićena u svojim vozilima i rijetko ih napuštaju.

Tenkisti[edit | edit source]

SAD NJEMAČKA
Lik US Tank Crew German Tank Crew
Glavno Oružje Thompson M1A1 MP40
Pomoćno Oružje Colt M1911 Mauser C96
Specijalno Oružje

Borbeni Pilot[edit | edit source]

Sva zračna sila su trenutno borbeni piloti. Naoružani su samo pištoljima koje koriste u odbrani u slučaju da se pilot mora izbaciti iz zrakoplova.T

Borbeni Pilot[edit | edit source]

SAD NJEMAČKA
Lik US pilot German pilot
Glavno Oružje Colt M1911 Mauser C96
Pomoćno Oružje N/A N/A
Specijalno Oružje N/A N/A