Tellermine 42/pl

From Heroes & Generals Wiki
Jump to: navigation, search
Tellermine 42
W MI 3.png
Typ Anti-Tank Mine
Odłam Icon-GR-Symbol.png Germany
Statistics
Promień Eksplozji 5
Maksimum Zbroja Penetracja 160mm
Typ Placed
Charges
Ilość 2
Specifications
Punkty sprzęt Equip3.png
Ilość Kupiony 50
Pożyczka koszt 2,130
Złoto koszt 31
Wstążka Wymagany
CR 15.png
- Tank Destruction
Wymaganie 2nd Grade

Tellermine to duża mina przeciwpancerna. Przejeżdżający pojazd wywiera odpowiednio duży nacisk aby ją zdetonować. Aby ją odblokować należy nabyć 2 poziom baretki niszczenie czołgów. Kosztuje 2130 kredytów lub 31 złota.


Tellerdmgrng.pngW MI 3.png