Hello there! We are conducting a survey to better understand the user experience in making a first edit. If you have ever made an edit on Gamepedia, please fill out the survey. Thank you!

Tellermine 42/sk

From Heroes & Generals Wiki
Jump to: navigation, search

Tellermine 42 je veľká, ťažká a kovová protitanková mína. Keď po nej prejde vozidlo a vytvorí na ňu tlak, mína sa odistí a detonuje. Väčšinou aj vozidlo nachádzajúce sa na nej alebo pri nej. Mína sa skladá z kruhového tela s veľkým tlakovým čidlom v strede.

Tellermine 42

Cena: 9 000 Kreditov 90 Gold

Výška: 102 mm

Priemer: 324 mm

Hmotnosť: 9.1 kg

Obsah výbušniny: 5.5 kg TNT alebo 50/50 Amatol

Hmotnosť potrebná na odpálenie: 100 až 180 kg

Dam Tellermine 42.png