Thompson M1A1/sk

From Heroes & Generals Wiki
Jump to: navigation, search
Thompson M1928A1, Tommy gun
WPN 32.png
Thompson M1928A1
Typ samopal
Cena Credits 80 000

Gold450

Špecifikácie
Kaliber cal.45 ACP
Rýchlosť paľby 600 rán za minútu
Úsťová rýchlosť 380 m/s
Dostrel 30 m
Minimálny dostrel 100 m
Maximálny dostrel 500 m
Poškodenie na blízko 33
Poškodenie na diaľku 8
Kapacita zásobníku 30-ranový segmentový zásobník
Čas potrebný na výmenu zásobníku 3.3 sekundy

Americký samopal kalibru .45 ACP. Účinná zbraň s vysokou rýchlosťou paľby, ktorá však má obmedzenú presnosť a dostrel.

Herná poznámka: Používame pomaľšiu rýchlosť streľby, ale vyššiu úsťovú rýchlosť. Pomalšia úsťová rýchlosť v hre vyzerá veľmi zle.

Dam Thompson M1A1.png

Pozor! Informácie v nasledujúcej tabuľke sú nepresné, časom budú upravené!

Úpravy pre MP40
Munícia Poškodenie Presnosť Účinný dostrel Rýchlosť streľby Spätný ráz Cena
Polished Bullets -4 -3 7 200
Nitrocellulose Charge +4 +5 10 800
Fine Grain -4 -3 15 120
First Batch Bullets -8 -5 16 640
Field Cut +4 +5 21 760
Nitroglycerin Charge +9 +14 32 640
Match Grade -8 -5 33 920
Elite Selection -15 -10 42 560
Soft Tip +8 +11 56 000
Nitrogauandine Charge +15 +24 59 920
Super Match Grade -17 -10 85 680
Bertie-Clay MkIV +15 +20 170 880
Hlaveň Poškodenie Presnosť Účinný dostrel Rýchlosť streľby Spätný ráz Cena
Stainless Steel Barrel -4 +3 27 680
Chrome Lined Barrel +3 -4 42 320
Fieldmodified Rifling +3 -4 49 680
Recessed Crown -6 +6 51 840
Chrome Moly 4150 -11 +10 125 520
Polygonal Rifling -13 +15 178 560
Minimal Freebore -16 +14 239 520
Progressive Twist Rifling +8 -9 243 040
Double Chrome Lining +9 -13 313 200
Bicí mechanizmus Poškodenie Presnosť Účinný dostrel Rýchlosť streľby Spätný ráz Cena
Lightened Bolt +3 -4 8 560
Heavy Spring -4 +4 16 480
Heavy Bolt -4 +4 17 200
Lightened Spring +3 -4 27 600
Match Bolt +13 -17 92 080
Aggresive Bolt -15 +13 117 040
Aggresive Spring -15 +15 117 840
Power Spring +11 -15 242 080
Muška (Mieridlá) Poškodenie Presnosť Účinný dostrel Rýchlosť streľby Spätný ráz Cena
Field Adjusted Sights -4 -3 8 560
Field Modified Sights -4 +4 8 560
Competition Sights +5 +8 34 560
Adjusted Sights -8 -5 41 040
Field Aligned Sights +5 -6 67 360
Expert Field Modified Sights -17 +17 92 080
Veteran Adjusted Sights -15 -9 95 200
Marksman Sights Mk I +10 +18 154 400
Elite Sights +13 -15 287 280
Spúšťový mechanizmus Poškodenie Presnosť Účinný dostrel Rýchlosť streľby Spätný ráz Cena
Field Trigger Job +4 +5 4 240
Match Trigger +4 -4 6 000
Field Spring Adjustment -4 -3 11 120
Field Adjusted Hair Trigger -4 +4 13 760
Marksman Trigger Job +17 +24 45 360
Marksman Trigger +20 -20 66 960
Steady Trigger -13 -9 74 400
Fine Hair Trigger -15 +15 117 840